Meer over ons

Meer over ons

Onze Geschiedenis

Stichting Eetstoornissen Eindhoven is een zelfhulporganisatie die sinds 1985 mensen met een eetstoornis en hun omgeving begeleidt.

Op 30 april 1985 is de organisatie gestart als werkgroep “Vrouwen met Eetproblemen”. De werkgroep bestond in die tijd uit drie vrouwen die een professionele opleiding hadden en ervaringsdeskundig waren op het gebied van eetproblemen. De eerste activiteit was een voorlichtingsbijeenkomst en daarna het begeleiden van een zelfhulpgroep. In 1986 en 1987 volgden de tweede en derde zelfhulpgroep onder dezelfde condities. Na gesprekken met de GGD kon de werkgroep voor haar zelfhulpgroepen gebruik maken van de groepsruimte van de GGD en kreeg zij materiële ondersteuning. Deze situatie is gebleven tot 1992.

Intussen was er in Eindhoven een Gezondheidsplatform opgericht, waar de werkgroep in participeerde. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de herstructurering van de Vrouwenhulpverlening in Eindhoven.

In 1993 verhuisden zij naar het gebouw “de Bomanshof”. In april 1993 is de werkgroep “Vrouwen met Eetproblemen” omgezet in een stichting. Imiddels waren er 3 tot 4 zelfhulpgroepen per jaar, was er individuele begeleiding, veel verzoeken om voorlichting en informatie, een flinke stroom van schriftelijke hulpvragen en 7 (vrijwillige) medewerksters. Om de bereikbaarheid te verbeteren is de stichting in 1994 met een spreekuur begonnen.

In juni 2000 zijn we verhuisd naar het pand aan de Kronehoefstraat 21-29 in Eindhoven. In januari 2003 is de naam gewijzigd in “Stichting Vrouwen met Eetstoornissen” om de ernst van de problematiek te onderschrijven. Omdat wij signalen kregen dat jongens en mannen met een eetstoornis moeizaam erkenning en hulp kunnen krijgen hebben wij in 2006 onze organisatie ook opengesteld voor hen. Wij heten voortaan: “Stichting Eetstoornissen Eindhoven”.

In december 2017 zijn we verhuisd naar onze huidige locatie aan de Pastoriestraat 147 in Eindhoven.

Onze Visie

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven en hun gezondheid. Binnen een zelfhulpgroepkan het vermogen van iemand om zijn/haar eigen probleem op te lossen vergroot worden.

Onze Missie

In zelfhulpgroepen komen mensen met eenzelfde soort psychisch probleem bij elkaar om individuele doelen te bereiken. Men kan en mag zijn/haar eigen tempo bepalen. Daarmee wordt iemands autonomie versterkt en kan men leren van elkaars ervaringen.

De groepen worden begeleid door ervaringsdeskundigen: mensen die met de ervaring die zij zelf doorleefd hebben iets doen voor hen die een veranderingsproces aandurven. Deskundigheidsbevordering van de begeleiders moet door de organisatie gestimuleerd en gefinancierd worden.

Stichting Eetstoornissen Eindhoven wil dat het gebruik maken van zelfhulp als een normaal verschijnsel gezien wordt en dat de beschikbaarheid van zelfhulp verankerd wordt in gemeentelijk beleid.

Stichting Eetstoornissen Eindhoven wil samenwerken met andere hulpverleningsinstanties in de gezondheidszorg o.a. door de invoering van een verwijsprotocol en het verbeteren van de relatie naar de eerstelijnszorg en de somatische zorg.

Onze Doelstelling

Hulpverlening en ondersteuning bieden aan vrouwen en mannen met eetproblemen. Verbetering van opvang- en hulpverleningsmogelijkheden voor vrouwen en mannen met eetproblemen. Samenwerken en meedenken bij het opzetten en uitvoeren van hulpverleningsprogramma’s.